سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه با تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس قوه قضائیه هفته آینده شعبه ای از سامانه شفافیت و ثبت دارائی مقامات و مسئولان را در مجلس مستقر می کند، گفت: حدود ۲۵۰ هزار نفر از مدیران، معاونین و مسئولین قوای سه گانه، دستگاهها، نهادها و سازمانها هستند که باید دارائیهای خود را در سامانه شفافیت و ثبت دارائی، ثبت کنند.

وی افزود: در همین راستا معاون فناوری قوه قضائیه اعلام کرد که سامانه شفافیت و ثبت دارائی مقامات و مسئولان راه اندازی شده و مسئولین و مقامات یک ماه فرصت دارند تا لیست درائیهای خود را در سامانه ثبت کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: عده ای از نمایندگان تقاضا کردند تا شعبه ای از نرم افزار این سامانه در مجلس راه اندازی شود و نمایندگان  اموال و دارائیهای خود را در این سامانه ثبت کنند.