سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر

سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر

سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به شکایت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری از وی گفت: شکایت دولت از نمایندگان مجلس تمامی ندارد.

وی افزود: از زمان تشکیل دولت روحانی در سال ۹۲ تا کنون، نهاد ریاست جمهوری از نمایندگان زیادی شکایت کرد و حتی از برخی نمایندگان چندین بار شکایت کرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: نهاد ریاست جمهوری از نمایندگانی چون جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه و ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد شکایت کرد.

ابطحی با بیان اینکه شکایت نهاد ریاست جمهوری از اینجانب با اتهام افترا، توهین و نشر اکاذیب است، گفت: اینجانب در سال ۹۵ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خصوص موضوع حصر مطالبی بیان کردم و گفتم آقایان در حصر نیستند. می خورند و می خوابند.

وی افزود: اینجانب گفتم آگر آقای روحانی مخالف حصر بوده چرا الان می گوید که مخالف است و در گذشته این حرف را نزد.

نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: نهاد ریاست جمهوری به همین دلیل از اینجانب شکایت کرده و اینجانب هفته سه شنبه گذشته در شعبه نهم بازپرپرسی کارکنان دولت حاضر شدم.

ابطحی افزود: این شکایت قبلا به مجلس ارسال شد و هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به ریاست مسعود پزشکیان  اظهارات اینجانب را در راستای ایفای وظایف نمایندگی ندانست.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور در حالی از پذیرش انتقاد حرف می زند که نهاد ریاست جمهوری کوچکترین انتقاد را بر نمی تابد و مرتب از نمایندگان شکایت می کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: این اظهارات رئیس جمهور برای انحراف افکار عمومی است نه پذیرش انتقاد.

ابطحی تاکید کرد: آقایان بدانند که نمایندگان از این شکایت ها عقب نشینی نمی کنند و از شکایت ها نمی ترسند.