خانه » اخبار مجلس » پیشنهادات (برگه 3)

پیشنهادات

پیشنهاد نماینده شهرستان خمینی شهر در خصوص تخصیص ۴ میلیارد تومان اعتبار جهت بازسازی بیمارستان شهید اشرفی شهرستان در لایحه بودجه ۹۷

پیشنهاد نماینده شهرستان خمینی شهر در خصوص تخصیص ۴ میلیارد تومان اعتبار جهت بازسازی بیمارستان شهید اشرفی شهرستان در لایحه بودجه ۹۷

ادامه مطلب »

پیشنهاد نماینده شهرستان خمینی شهر در خصوص تخصیص ۱/۵ میلیارد تومان جهت احیا باغات و توسعه کشاورزی شهرستان در لایحه بودجه ۹۷

پیشنهاد نماینده شهرستان خمینی شهر در خصوص تخصیص ۱/۵ میلیارد تومان جهت احیا باغات و توسعه کشاورزی شهرستان در لایحه بودجه ۹۷

ادامه مطلب »

پیشنهاد نماینده شهرستان خمینی شهر در خصوص تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان جهت تجهیز اردوگاه آموزشی و کانونهای پرورشی شهرستان در لایحه بودجه ۹۷

پیشنهاد نماینده شهرستان خمینی شهر در خصوص تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان جهت تجهیز اردوگاه آموزشی و کانونهای پرورشی شهرستان در لایحه بودجه ۹۷

ادامه مطلب »
bigtheme