خانه » حوزه انتخابیه » بازدید ها (برگه 20)

بازدید ها

جلسه پرشس و پاسخ با نماینده محترم و در حضور شهردار محترم و ریاست و اعضای شورای شهرو نیز ریاست بنیاد مسکن در مسجد جامع محله قرطمان .

جلسه پرشس و پاسخ با نماینده محترم و در حضور شهردار محترم و ریاست و اعضای شورای شهرو نیز ریاست بنیاد مسکن در مسجد جامع محله قرطمان .

جلسه پرشس و پاسخ با نماینده محترم و در حضور شهردار محترم و ریاست و اعضای شورای شهرو نیز ریاست بنیاد مسکن در مسجد جامع محله قرطمان .

ادامه مطلب »
bigtheme