خانه » حوزه انتخابیه » دیدار با مسئولین

دیدار با مسئولین

دیدار مسئول دفتر نماینده منتخب و مکاتبه نماینده با ایشان جهت پیگیری مهمترین اقدامات معوقه

حضور مسئول دفتر نماینده منتخب و استفاده از رهنمودهای #نماینده شهرستان #خمینی‌_شهر در روز آخر کاری و تحویل مهم ترین مکاتبات معوقه جهت پیگیری نماینده منتخب و مکاتبه #نماینده مردم #خمینی‌_شهر با نماینده منتخب و تحویل مکاتبات مهم ترین اقدامات معوقه و پیگیری های صورت گرفته در حوزه ها و موضوعات مختلف

ادامه مطلب »

طی بازدید نمانده خمینی شهر و مدیرکل نوسازی مدارس استان از مدرسه یادگاری تماس با اداره برق جهت جابجایی تیر برق

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل مدرسه یادگاری و تماس با رئیس اداره برق شهرستان جهت حل مشکل جابجایی تیر برق پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸

ادامه مطلب »

تماس تلفنی نماینده خمینی شهر با اداره اب و فاضلاب جهت حل مشکل مجتمع آموزشی مسکن مهر و هنرستان اعظم درچه

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل مجتمع آموزشی مسکن مهر و تماس تلفنی با اداره آب و فاضلاب جهت حل مشکل انشعاب مجتمع و نیز مدرسه خیر ساز داور پناه شهر درچه پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸

ادامه مطلب »

بازدید نماینده خمینی شهر بهمراه مدیرکل نوسازی مدارس استان از هنرستان اعظم درچه

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل هنرستان اعظم خیر ساز داورپناه پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸  

ادامه مطلب »

بازدید نماینده خمینی شهر بهمراه مدیر کل نوسازی مدارس استان از مدرسه صغری داور پناه

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل مدرسه صغری خیر ساز داورپناه در قلعه امیریه پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸

ادامه مطلب »

بازدید نماینده خمینی شهر بهمراه مدیرکل نوسازی مدارس استان از مدرسه عصر انتظار

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل مدرسه عصر انتظار ورنوسفادران پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸

ادامه مطلب »

بازدید نماینده خمینی شهر بهمراه مدیر کل نوسازی مدارس استان از مدارس مهدوی و استقلال محله هرستان

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل مدرسه مهدوی محله هرستان پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸ پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل مدرسه استقلال ...

ادامه مطلب »

بازدید نماینده خمینی شهر بهمراه مدیر کل نوسازی مدارس استان از مدرسه خانم زمانی

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل مدرسه خانم زمانی پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸

ادامه مطلب »

در بازدید مدیر کل نوسازی مدارس استان / پیگیری تکمیل سالن ورزشی محله لادره فروشان

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل سالن محله لادره فروشان پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸

ادامه مطلب »
bigtheme