خانه » حوزه انتخابیه » پروژه های شهرستان (برگه 30)

پروژه های شهرستان

با رعایت سقف میزان آب تعیین شده آب بخش کشاورزی حوزه زاینده‌رود برای کشت غرب اصفهان تامین شد. تامین آب بخش کشاورزی حوزه زاینده رود برای کشت غرب اصفهان

با رعایت سقف میزان آب تعیین شده آب بخش کشاورزی حوزه زاینده‌رود برای کشت غرب اصفهان تامین شد. تامین آب بخش کشاورزی حوزه زاینده رود برای کشت غرب اصفهان به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، بعد از توافق کارشناسی مجموعه مرتبطان آب بخش کشاورزی و با ایجاد هماهنگی و همدلی، آب شرق و غرب حوزه ...

ادامه مطلب »

گزارش سازمان اب و فاضلاب شهرستان در خصوص اتمام و یا شروع تعدادی از پروژه های شهرستان

بازگشت به نامه شماره ۲۰/۱۱/۱۵۲۹۷ مورخ ۹۵/۳/۱۱ استانداری و پیگیری مصوبه ۹۵/۶/۱۵ مجمع نمایندگان به پیوست تعدادی از پروژه های انجام شده جهت استحضار ایفاد می گردد .

ادامه مطلب »

تلاشهای سید محمد جواد ابطحی جهت واگذاری اراضی گلخانه قرطمان به نیروهای بومی در سال ۱۳۸۷

مصوبات و صورتجلسات واگذاری اراضی گلخانه قرطمان به واجدین شرایط بومی با تلاشها و اصرارهای مکرر جناب اقای سید محمد جواد ابطحی در سال ۸۷ که خوشبختانه امسال شاهد به ثمر نشستن آن هستیم .

ادامه مطلب »

پاسخ معاونت پارلمانی مجلس وزارت راه و شهرسازی به درخواست نماینده در خصوص تامین قیر شهرستان

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم پیرو پیگیری های مکرر نماینده شهرستان خمینی شهر جناب اقای سید محمد جواد ابطحی معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تامین قیر مورد نیاز شهرداری های شهرستان پاسخ داد

ادامه مطلب »

تصویر موافقت وزارت بهداشت با درخواست نماینده در خصوص افزایش تعداد پرسنل بیمارستان ۹ دی منظریه

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم در پی مکاتبات و درخواست نماینده شهرستان خمینی شهر جناب اقای سید محمد جواد ابطحی محقق شد موافقت وزارت بهداشت با افزایش تعداد پرسنل مورد نیاز بیمارستان ۹ دی منظریه

ادامه مطلب »
bigtheme