خانه » حوزه انتخابیه » پیگیری ها (برگه 2)

پیگیری ها

اخذ موافقت مهندس خندان دل معاون وزیر کشور ذیل درخواست خمینی شهر درخصوص تسهیلات لازم جهت تکمیل پایانه حمل و نقل مسافر برون شهری اسپادانا

اخذ موافقت مهندس خندان دل معاون وزیر کشور ذیل درخواست شهرداری خمینی شهر درخصوص تسهیلات لازم جهت تکمیل پایانه حمل و نقل مسافر برون شهری اسپادانا

ادامه مطلب »
bigtheme