خانه » حوزه انتخابیه » پیگیری ها (برگه 30)

پیگیری ها

پاسخ معاون پارلمانی وزرات نفت به پیگیری و مکاتبه سیدمحمدجوادابطحی در خصوص تامین امنیت شغلی نیروهای قرارداد موقت وزرات نفت

پاسخ معاون پارلمانی وزرات نفت به پیگیری و مکاتبه سیدمحمدجوادابطحی در خصوص تامین امنیت شغلی نیروهای قرارداد موقت وزرات نفت

ادامه مطلب »

ارجاع مکاتبه و پیگیری نماینده شهرستان خمینی شهر به معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص لزوم بهبود شرایط پرداخت حقوق اساتید حق التدریس دانشگاهها

ارجاع مکاتبه و پیگیری نماینده شهرستان خمینی شهر به معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص لزوم بهبود شرایط پرداخت حقوق اساتید حق التدریس دانشگاهها

ادامه مطلب »

ارجاع مکاتبه و پیگیری نماینده شهرستان خمینی شهر به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص کانونهای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

ارجاع مکاتبه و پیگیری نماینده شهرستان خمینی شهر به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص کانونهای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

ادامه مطلب »

ارجاع مکاتبه و پیگیری نماینده شهرستان خمینی شهر به معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش در خصوص نیروهای خدماتی آموزش و پرورش

ارجاع مکاتبه و پیگیری نماینده شهرستان خمینی شهر به معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش در خصوص نیروهای خدماتی آموزش و پرورش

ادامه مطلب »

تصویر پاسخ معاون پارلمانی وزارت بهداشت با نماینده شهرستان خمینی شهر در خصوص تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان جدید الاحداث ۹ دی منظریه

تصویر پاسخ معاون پارلمانی وزارت بهداشت با نماینده شهرستان خمینی شهر در خصوص تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان جدید الاحداث ۹ دی منظریه

ادامه مطلب »

دیدار دکتر میرزاییان رئیس بیمارستان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی با نماینده شهرستان و رایزنی مسائل و مشکلات موجود در محل دفتر شهر درچه

سیدمحمدجوادابطحی نماینده خمینی شهر

دیدار دکتر میرزاییان رئیس بیمارستان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی با نماینده شهرستان و رایزنی مسائل و مشکلات موجود در محل دفتر شهر درچه

ادامه مطلب »
bigtheme