خانه » حوزه انتخابیه (برگه 40)

حوزه انتخابیه

ارجاع تذکر نماینده مردم شهرستان خمینی شهر به معاونت درمان و معاونت توسعه مدیریت وزارت بهداشت در خصوص تسریع در پرداختهای پرستاران

ارجاع تذکر نماینده مردم شهرستان خمینی شهر به معاونت درمان و معاونت توسعه مدیریت وزارت بهداشت در خصوص تسریع در پرداختهای پرستاران

ادامه مطلب »

ارجاع تذکر نماینده مردم خمینی شهر به معاونت آموزشی وزارت علوم در خصوص بهبود شرایط پرداخت حقوق اساتید حق التدریس سراسر کشور

ارجاع تذکر نماینده مردم خمینی شهر به معاونت آموزشی وزارت علوم در خصوص بهبود شرایط پرداخت حقوق اساتید حق التدریس سراسر کشور

ادامه مطلب »

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم تصویر پاسخ رئیس اداره بهزیستی شهرستان به مکاتبه نماینده در خصوص اقدامات انجام شده در محله جوی آباد

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم تصویر پاسخ رئیس اداره بهزیستی شهرستان به مکاتبه نماینده در خصوص اقدامات انجام شده در محله جوی آباد

ادامه مطلب »

پیشنهاد نماینده شهرستان خمینی شهر در خصوص تخصیص ۴ میلیارد تومان اعتبار جهت بازسازی بیمارستان شهید اشرفی شهرستان در لایحه بودجه ۹۷

پیشنهاد نماینده شهرستان خمینی شهر در خصوص تخصیص ۴ میلیارد تومان اعتبار جهت بازسازی بیمارستان شهید اشرفی شهرستان در لایحه بودجه ۹۷

ادامه مطلب »

پیشنهاد نماینده شهرستان خمینی شهر در خصوص تخصیص ۱/۵ میلیارد تومان جهت احیا باغات و توسعه کشاورزی شهرستان در لایحه بودجه ۹۷

پیشنهاد نماینده شهرستان خمینی شهر در خصوص تخصیص ۱/۵ میلیارد تومان جهت احیا باغات و توسعه کشاورزی شهرستان در لایحه بودجه ۹۷

ادامه مطلب »
bigtheme