خانه » چند رسانه ای » عکس » تصاویر برگزیده (برگه 2)

تصاویر برگزیده

بازدید نماینده خمینی شهر بهمراه مدیرکل نوسازی مدارس استان از هنرستان اعظم درچه

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل هنرستان اعظم خیر ساز داورپناه پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸  

ادامه مطلب »

بازدید نماینده خمینی شهر بهمراه مدیر کل نوسازی مدارس استان از مدرسه صغری داور پناه

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل مدرسه صغری خیر ساز داورپناه در قلعه امیریه پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸

ادامه مطلب »

بازدید نماینده خمینی شهر بهمراه مدیرکل نوسازی مدارس استان از مدرسه عصر انتظار

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل مدرسه عصر انتظار ورنوسفادران پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸

ادامه مطلب »

بازدید نماینده خمینی شهر بهمراه مدیر کل نوسازی مدارس استان از مدارس مهدوی و استقلال محله هرستان

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل مدرسه مهدوی محله هرستان پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸ پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل مدرسه استقلال ...

ادامه مطلب »

بازدید نماینده خمینی شهر بهمراه مدیر کل نوسازی مدارس استان از مدرسه خانم زمانی

پیگیری می کنم اما قول نمی دهم بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل مدرسه خانم زمانی پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸

ادامه مطلب »

بازدید نماینده خمینی شهر بهمراه مدیرکل نوسازی مدارس استان از مجتمع آموزشی مسکن مهر و تماس تلفنی با معاون وزیر جهت تامین اعتبار

بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل مجتمع آموزشی مسکن مهر پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸ تماس تلفنی #نماینده مردم #خمینی_شهر با آقای کفاش معاون پارلمانی وزیر راه جهت حل اعتبار مجتمع آموزشی مسکن مهر پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸    

ادامه مطلب »

بازدید نماینده خمینی شهر بهمراه مدیر کل نوسازی مدارس استان ار مدسه مقداد شهر کوشک و پیگیری مطالبات پیمانکار

بازدید مجدد #نماینده مردم شهرستان #خمینی‌_شهر به اتفاق مهندس میربُد مدیرکل نوسازی مدارس استان از روند اجرایی و تکمیل مدرسه مقداد شهر کوشک پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸   پیگیری مطالبات مردم کوشک و مدرسه مقداد توسط #نماینده مردم #خمینی_شهر از اداره کل نوسازی و پیمانکار پنجشنبه ۹۹/۲/۱۸

ادامه مطلب »
bigtheme